مرکل از مسلمان‌هراسی اروپایی‌ها شکوه کرد

انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یک شنبه بر آن کشورهای اروپایی تاخت که مهاجران مسلمان را نمی پذیرند.

به گزارش “شبکه تلویزیونی تمدن “چندین کشور اروپای شرقی در پاسخ به جریان پناهجویانی که عمدتاً از کشورهای اسلامی سرازیر می‌شوند، خواهان عدم پذیرش پناهجویان مسلمان شده اند.

خانم مرکل ابراز امیدواری کرد که اتحادیۀ اروپایی در زمینۀ مشکلات مرتبط به بحران پناهجویان به ویژه توزیع منصفانۀ حق پناهنده‌گی سیاسی به آنان، به توافقی نایل آید.

صدر اعظم آلمان تاکید کرد که ممانعت از ورود پناهجویان مسلمان، ناشی از سوء برداشت دینی بوده است. او گفت “غلط است که کسی بگوید که ما مسلمانان را کلاً در کشور خود نمی‌خواهیم … باید در این مورد بحث کنیم.”

در همین حال فرانک جورگن ویسی ​رئیس ادارۀ مهاجرت آلمان گفته است که امسال شمار کمتر پناهجویان خارجی وارد آن کشور شده اند. او گفت که انتظار می رود تا پایان سال روان ۲۵۰ هزار تا ۳۰۰ هزار پناهجو وارد آلمان شود.

آلمان سال ۲۰۱۵ شاهد ورود غیرمنتظرۀ پناهجویان خارجی بود که بخش عمدۀ این افزایش از پالیسی مهاجر پذیر صدر اعظم مرکل ناشی می‌شد.

مقام‌های آلمانی گفته بودند که بیش از یک میلیون مهاجر و پناهجوی خارجی در سال ۲۰۱۵ وارد آن کشور شدند، اما آقای ویسی گفت که شمار دقیق پناهجویان تازه وارد به آن کشور کمتر از یک میلیون است، زیرا به گفتۀ وی شماری از پناهجویان دوبار ثبت نام کرده و برخی هم پس از ثبت نام در آلمان به سایر کشورهای اروپایی رفته اند.

در یک سال گذشته، احساس مهاجر ستیزیدر آلمان به شدت افزایش یافته است که منجر به افزایش حمایت عامه از حزب ملی‌گرا و کاهش محبوبیت خانم مرکل شده است.

در نظرپرسی تازۀ عامه که روز یک شنبه نشر شد، در پاسخ به این سوال که اگر خانم مرکل در انتخابات ۲۰۱۷ آلمان خود را نامزد کند، از وی حمایت می‌کنید؟ نصف شرکت کننده‌گان پاسخ منفی داده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *