بسته بودن مرزها به بازرگانان کشور میلیون‌ها دالر زیان وارد کرده است

بسته بودن مرزهای افغانستان و پاکستان برای تجاران زیانهای مالی هنگفتی را همیشه به همراه دارد

شورای سرمایه‌گذاران افغانستان می‌گوید، با شیوع ویروس کرونا در کشور، تاجران میلیون‌ها دالر زیان دیده‌اند. به گفته مسوولان این شورا، چندی پیش به دلیل مسدود بودن بندر کراچی و گذرگاه‌های چمن و تورخم، موترهای باربری در این مرزها متوقف بود و روزانه مکلف به پرداخت ۱۴۰ دالر. این شورا با ابراز نگرانی در این مورد گفته، امیدواریم مرزها دوباره به روی اموال تاجران بسته نشود.

این درحالیست که براساس یک گزارش برنامه توسعه‌ای سازمان ملل، با انتشار ویروس کرونا رشد اقتصادی افغانستان ۹ درصد کاهش یافته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *