شورای امنیت ملی – رهایی ۸۰ زندانی خطرناک گروه طالبان

ده‌ها زندانی خطرناک طالبان شام روز گذشته (پنجشنبه ۲۳ اسد) از زندان پلچرخی رها شدند.

شورای امنیت ملی می‌گوید، ۸۰ زندانی از میان ۴۰۰ زندانی خطرناک طالبان به هدف تسریع تلاش‌های روند صلح، آغاز زودهنگام مذاکرات مستقیم و آتش بس دایمی رها شدند. از سویی هم رئیس جمهورغنی گفته؛ دولت و مردم افغانستان، با تأیید رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان، بهای سنگینی برای برقراری صلح و ثبات در کشور پرداخته اند و حالا نوبت طالبان است که تعهد خود را نسبت به صلح نشان دهد.

با این حال انتظار می رود، مذاکرات بین الافغانی تا چند روز دیگر در قطر آغاز شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *