جنگ برای قره‌باغ – شدت گرفتن درگیری‌ها همزمان با هشدار ایران به دو طرف

به دنبال رد میانجیگری‌ها برای پایان جنگ بین ارمنستان و آذربایجان؛ نیروهای آذری مناطقی بیشتری از قره باغ را بازپس گرفتند. رئیس جمهوری آذربایجان تاکید کرد، زمان برای مذاکره و همکاری گذشته و با زور تفنگ، تمام این منطقه را تصرف خواهند کرد. نخست وزیر ارمنستان هم اعلام کرد، وضعیت در قره باغ در حساس ترین لحظه تاریخی اش رسیده. او آذربایجان و ترکیه را متهم کرد که هدف نهایی شان در قره باغ قتل عام مردم است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *