کابل – برگزاری نشست علمی “گفتگوهای صلح، برادری اسلامی و برابری شهروندی”

دانشگاه خاتم‌النبیین (ص) در یک نشست علمی ” گفتگوهای صلح، برادری اسلامی و برابری شهروندی” روی مذاکرات جاری در قطر بحث کردند.

دراین جلسه گفته شد. حل منازعه چهل ساله نیاز به زمان بیشتر دارد و تنها کاهش خشونت‌ها افغانستان را به صلح واقعی نمی‌رساند. شماری دیگر نیز توافقنامه طالبان و امریکا را ناقض خوانده گفتند، این توافقنامه نمی‌تواند مبنی صلح قرار بگیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *