امریکا – ترامپ همراه با بیماری کرونایی‌اش دوباره به کاخ سفید برگشت

رئیس جمهوری امریکا پس از سه روز درمان در شفاخانه، دوباره به کاخ سفید برگشت و بدون ماسک از مردم ایالات متحده خواست از کرونا نترسند. رقیب انتخاباتی او اما تاکید کرد، استفاده از ماسک برای حفاظت از اطرافیان وظیفه میهنی است. جوبایدن همچنین تاکید کرد، تنها با تضمین دکتران در مناظره آینده با ترامپ حاضر خواهد شد. خیلی‌ها در ایالات متحده برخورد ترامپ با بیماری کرونایی اش را جنون آمیز خوانده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *