اندرابی به نیروهای امنیتی – مجرمان را با گلوله بزنید

سرپرست وزارت امور داخله حین بازدید از حوزه پنجم شهر کابل در صحبت با نیروهای امنیتی گفته، وقتی که با مجرمان روبه‌رو می‌شوید با گلوله بزنید.

مسعود اندرابی شب گذشته در بازدید از حوزه پنجم امنیتی شهر کابل تأکید کرده، اگر کسی در مورد شلیک پولیس بر مجرمان دعوا کرد، دعوایش با وزارت امور داخله خواهد بود. وی درعین حال گفته، اگر پولیس با کسانی که به مقاومت مسلحانه علیه پولیس می‌پردازند، مقابله و بر آن‌ها شلیک کند، کسی حق معرفی پولیس به دادستانی را ندارد. این درحالی است که در این اواخر جرایم جنایی به ویژه قتل و رهگیری در کابل پایتخت انتقاد برانگیز شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *