صالح – به ناامنی‌های پایتخت رسیدگی می‌کنم

در پی افزایش جرایم جنایی و سرقت‌های مسلحانه در کابل، رئیس جمهور غنی به امرالله صالح وظیفه داده تا به مسائل امنیتی پایتخت رسیدگی کند. از سوی هم آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته است فهرست بلندی از مجرمین از قبل تهیه شده. او افزوده، در راه تطبیق قانون بخاطر تامین امنیت مردم چیزی به اسم مصلحت از هیچ نوع آن و ترحم بر جنایت کار را نمی شناسد. این در حالی است که پیش از این وزارت امور داخله برنامه زیر نام میثاق امنیتی را برای بهبود امنیت پایتخت و سایر ولایات به راه انداخته بود که به ناکامی انجامید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *