خواست اتحادیه اروپا بر آغاز کار فوری شورای عالی مصالحه ملی

نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه اروپا در کابل در یک بیانیه مشترک خواستار آغاز به کار فوری شورای عالی مصالحه ملی شدند.

این اتحادیه از شورای عالی مصالحه ملی به عنوان نهادی برای رهبری و مدیریت مذاکرات صلح یاد کرده است. با این حال برخی سیاسیون می‌گویند، ارگ با ایجاد و آغاز به کار شورای عالی مصالحه ملی مخالف است. ارگ اما هرگونه وجود اختلاف با شورای عالی مصالحه را رد می کند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *