مجلس نمایندگان: مسئولین امنیتی در تامین امنیت کشور ناکام‌اند

مجلس نمایندگان حکومت و به ویژه نهادهای امنیتی را به ناکامی در تامین امنیت متهم می کنند. این در حالی است که جنگ در بخش‌های از کشور از جمله ولایت قندهار در جنوب و غرب افغانستان جریان دارد.

 نمایندگان قندهار می گویند در جریان چند روز درگیری هزاران خانواده مجبور به ترک خانه های شان شدند. به گفته آنان در حمله هوایی روز گذشته نیروهای امنیتی یازده عضو یک خانواده کشته شدند. وزارت دفاع اما گفته در ضد حمله نیروهای امنیتی در چهار ولسوالی قندهار ۶۵ طالب کشته شده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *