ترامپ: ۲۰ جنوری دولت جدید در امریکا روی کار خواهد آمد

پس از تایید رای الکترال کالج انتخاباتی جو بایدن در کنگره، دونالد ترامپ در پیام ویدیویی گفته، ۲۰ جنوری دولت جدید روی کار خواهد آمد. ترامپ با اشاره به حمله روز چهار شنبه هوادارانش به ساختمان کنگره گفت، اکنون امریکا به بهبود و سازش نیاز دارد و باید خون سردی خود را حفظ کنیم.

این در حالی است که بسیاری ها در امریکا خواهان استیضاح و حتی برکناری او از قدرت است. رئیس مجلس نمایندگان از مایک پنس خواسته قدرت را در دست بگیرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *