نگرانی‌ها از افزایش ناامنی‌ها و ترورهای هدفمند

سطح تازه از نا امنی‌ها و ترور‌های هدفمند موجی از نگرانی‌ها را در دل شهروندان به وجود آورده است.

اکثر قربانیان ترور‌های هدفمند هم این روز‌ها خبرنگاران، فعالان مدنی و کارمندان دولتی استند. وزارت اطلاعات و فرهنگ بتازگی گفته ده‌ها مورد تهدید در کنار قتل خبرنگاران، در دو ماه گذشته به ثبت رسیده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *