مذاکرات صلح – آغاز گفتگو‌ها درباره آجندای نشست ترکیه

هم زمان با سفر نماینده خاص امریکا و نماینده خاص ملل متحد به قطر، یک عضو هیئت مذاکره‌کننده حکومت افغانستان در دوحه از آغاز گفتگو‌ها درباره اجندای نشست ترکیه خبر داده. مسئله مهم برای مردم و دولت افغانستان در آجندای این نشست؛ مساله آتش بس، حفظ دست‌آورد‌های دو دهه اخیر و قانون اساسی افغانستان است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *