فلسطین- هشدار تازه گروه های مقاومت به رژیم اسراییل

مقاومت فلسطین از طریق میانجیگران به اسرائیل در خصوص تلاش این رژیم برای شکستن خطوط قرمز مقاومت به ویژه مسائل مربوط به شهر قدس و اوضاع نوار غزه، به شدت هشدار داده است. این هشدار پس از شکست‌ تلاش ‌ها برای وارد کردن کمک‌ های قطر به خانواده‌ های فقیر در نوار غزه و تاخیر در پرداخت مبالغ تخصیص یافته برای امور اجتماعی در این بخش از فلسطین ابلاغ شده است. براساس گزارش ها، مردم در نوار غزه عید قربان امسال را در سایه بحران اقتصادی خفه ‌کننده آغاز کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *