روسیه – رونمایی از جنگنده فوق پیشرفته همزمان با افزایش تنش ها با کشورهای غربی
در میانه تنش های گسترده بین روسیه و غرب، مسکو از جنگنده جدید فوق پیشرفته خود رونمایی کرد. این جنگنده که کیش مات نام دارد، قراراست رقیب جنگنده فوق پیشرفته اف ۳۵ امریکا باشد. سازندگان گفتند، این جت می تواند همزمان در زمین، هوا یا دریا با وجود شرایط تداخل شدید الکترونیکی، به شش هدف حمله کند. قراراست این جنگنده فوق پیشرفته روسیه در سال ۲۰۲۶ به نیروی هوایی روسیه تحویل داده شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *