امریکا- بازداشت یکی از نزدیکان ترامپ به اتهام لابی گری غیرقانونی برای اماراتتوماس باراک، از نزدیکان دونالد ترامپ،‌ به اتهام لابی ‌گری غیرقانونی به نفع امارات متحده عربی بازداشت شده است. به گزارش رویترز، توماس باراک ریاست کمیته تامین مالی مراسم تحلیف دونالد ترامپ را برعهده داشت.
دادستان‌ های نیویارک در بروکلین هفت اتهام علیه توماس باراک اعلام کرده ‌اند. طبق این دادخواست، توماس باراک متهم شده است مجوز لازم برای لابی‌ گری خارجی را اخذ نکرده. به گزارش رویترز، او در بازجویی به پولیس فدرال امریکا در مورد همکاری و تجارت خود با امارات بارها دروغ گفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *