نگرانی روسیه از تنش مرزی میان افغانستان و تاجیکستان

روسیه از تنش مرزی میان افغانستان و تاجیکستان ابراز نگرانی می‌کند. الکسی زایتسف، معاون وزارت خارجه روسیه از مقامات تاجیکستان و افغانستان خواسته تا راه قابل قبولی را برای پایان تنش‌ها پیدا کنند.

همزمان با این، وزیر خارجه قطر با نگرانی از عدم رعایت حقوق بشر در افغانستان، از طالبان می‌خواهد تا کشورهای اسلامی از جمله قطر را در این زمینه الگو قرار دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *