تأکید رهبر کوریایی شمالی بر توسعه تسلیحات نظامی با هدف رویارویی با سیاست‌های امریکا

کیم جونگ اون رهبر کوریایی شمالی می‌گوید، توسعه تسلیحات نظامی این کشور در رویارویی با سیاست‌های خصمانه‌ای امریکا ضروری است. او همچنین گفته، ارتش شکست‌ناپذیر خواهد ساخت و این ارتش نه با هدف آغاز جنگ بلکه برای دفاع از خود تقویت می‌شود.

این درحالی است، که اخیراً رقابت تسلیحاتی بین دو کوریا شدت گرفته است. کوریایی شمالی اخیرا چندین آزمایش نظامی و موشکی انجام داده و در حال افزایش این نوع آزمایش‌ها است.

در مقابل کوریایی جنوبی هم به تازگی اولین موشک بالستیک خود را که از زیر دریایی پرتاب می‌شود، آزمایش کرده و به گفته این کشور این موشک حالت بازدارندگی در برابر تحریکات کوریایی شمالی دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *