غزنی – انتقادها از افزایش روز افزون نرخ مواد خوراکی

شهروندان ولایت غزنی از افزایش سرسام‌آور قیمت مواد خوراکی شکایت دارند.

آنان می‌گویند، پس از سقوط حکومت پیشین و روی کار آمدن حکومت جدید، با گذشت هر روز قیمت مواد اولیه درحال افزایش است.

درهمین حال، آگاهان اقتصادی نیز با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان هشدار می‌دهند، اگر وضعیت به‌همین منوال پیش برود، منجر به فاجعه انسانی در کشور خواهد شد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *