کاهش ۳۰ درصدی اقتصاد افغانستان در سال جاری

صندوق جهانی پول هشدار داده که افغانستان در سال جاری با رکود ۳۰ درصدی اقتصادی مواجه خواهد شد. بگفته مسولان این بانک کاهش وضع اقتصادی افغانستان سبب خواهد شد که افغان‌های بیشتری با فقر و تنگدستی مواجه و به کشورهای همسایه مهاجرشوند. همزمان با این نگرانی، یک مقام امریکایی از تعزیرات تازه بر افغانستان سخن زده و گفته که این تعزیرات بر حکومت تازه افغانستان ضروری ‌است.

روز‌های تاریک مردم افغانستان و نگرانی‌هایی که هر روز افزوده می‌شود؛ از نرخ بلند بیکاری گرفته تا افزایش بهای مواد خوراکی در بازار.

آگاهان اقتصادی بار‌ها از وقوع فاجعه اقتصادی در افغانستان هشدار داده و گفته اند که باید برای گذار از این وضعیت کاری صورت بگیرد. بتازگی‌هم صندوق جهانی پول هشدار از رکود ۳۰ درصدی اقتصاد افغانستان خبر داده و تاکید کرده که اکنون اکثر مردم افغانستان توان خرید مواد اولیه زندگی شان را ندارند.

همچنین صندوق جهانی پول گفته  که تورم پول افغانی، کم شدن قدرت خرید و پایین آمدن معیارهای زندگی، به مشکل بیجا شدن افغان‌ها و پناه بردن آن‌ها به کشورهای همسایه افزوده است. در میان این نا امیدی‌ها و نگرانی از وقوع فاجعه انسانی، اما یک مقام امریکایی از وضع تعزیرات بیشتر در افغانستان سخن زده و گفته که وضع تعزیرات بیشتر بر مقام‌های حکومت افغانستان ضروری‌است.

امریکا همچنین پس از سقوط حکومت پیشین، نزدیک به ده میلیارد دالر از دارایی‌های افغانستان را مسدود کرده، مساله‌ای که در وقوع بحران اقتصادی تاثیر مستقیم گذاشته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *