تجلیل عید سعید فطر بدون درگیری در میدان جنگ در سال‌های اخیر

عید سعید فطر امسال هرچند بدون جنگ‌های جبهه‌ای اما زیر سایه نگرانی های امنیتی مردم درحال برگزاری است.

شماری از شهروندان از حکومت می خواهد امنیت را تامین کنند و نگذارد دیگر حملات مرگبار تروریستی از غیرنظامیان قربانی بگیرد.

دستکم در دو دهه آخیر این اولین عید سعید فطر است که بدور از آتش جنگ و دغدغه آتش‌بس تجلیل می‌شود، از سوی مردم و حاکمان!

اما حملات تروریستی و مرگبار همچنان از مردم قربانی می گیرند. تنها در ماه رمضان دستکم ۱۸ انفجار خرد و بزرگ در کابل و ولایات رخ داده است. داعش مسولیت برخی از رویدادهای مرگبار را به عهده گرفته است.

براساس آمارهای حکومتی بیش از ۴۰۰ غیرنظامی در این رویدادها کشته و زخمی شدند.

به دنبال کوتاهی حکومت در تامین امنیت و حملات مرگبار در یک هفته گذشته، آگاهان نظامی از سازمان ملل می‌خواهد وارد عمل شود.

با اینحال حکومت سرپرست نه تنها در بخش امنیت انتظار شهروندان را برآورده نتوانست که در میدان سیاست هم پیشروی خوبی نداشت، منتقدان حکومت سرپرست را به انحصار گرایی متهم می کنند.

هرچند در عید امسال از جنگ جبهه‌ای خبری نیست اما نگرانی‌های مردم نسبت به وضعیت بد امنیتی همچنان پابرجاست، به خصوص که در روزهای اخیر حرف و حدیث‌های از آغاز مبارزات نظامی برخی از نیروهای امنیتی دولت پیشین به گوش می‌رسد.

با این همه، حکومت اما می‌گوید امنیت در کشور تامین است و اجازه ایجاد ناامنی را به کسی و یا گروهی نمی‌دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *