رمضان؛ یک‌ ماه تمرین برای خودسازی و خوب زندگی کردن

رمضان؛ ماه که پُر از خیر، برکت و فرصت خوبی برای جبران گناهان و تغییر سبک زندگی با معیار اخلاقی و اسلامی است.

البته برای کسانی که غافل نمانده و ثانیه ثانیه این ماه را غنیمت شمردند. حالا که این ماه با عظمت به پایان رسیده آگاهان برای اشخاصی که از آن خوب استفاده کرده  مژدۀ آغاز یک پایان بهتر را می‌دهند.

از جانب هم شهروندان غزنی از اینکه توانسته اند درطول ۳۰ روز امساک و روزه داری برخی از اعمال ناپسند شان را کنار گذاشته خوشحال اند و با تجلیل از ایام عید سعید فطر احساسات شان را چنین ابراز می‌کنند.

آگاهان امور نیز تجلیل از عید سعید فطر را در حقیقت شکرگزاری از نعمت و فرصتی که خداوند برای بندگانش قرار داده تا در طول یک ماه روزه داری زنگار دل را شسته و تصفیه حساب درونی کنند به‌جا می‌دانند.

با اینحال، آزمون دیگر حفظ دستاوردهای یک ماه روزه داری است. امتحانی دشواری که مسلمانان باید تا سال دیگر و رمضان دیگر دستاوردهای شان را محفوظ نگهدارند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *