تهران – برگزاری شب شعر افغانستان در سازمان فرهنگی اکو

شب شعر افغانستان در سازمان فرهنگی اکو در تهران برگزار شد. در این محفل ادبی که مقامات کشورهای مختلف حضور داشتند،  شاعران کشور مان با  سروده‌ها و آثار خود تحول و برتری  آثار ادبی افغانستان را به نمایش گذاشتند.

در این برنامه که در چارچوب فعالیت‌های فرهنگی کشورمان در سازمان فرهنگی کشورهای عضو اکو برگزار شده بود، تنی چند از مسئولین کشورهای منطقه، نمایندگان کشورهای عضو اکو و جمعی از شاعران و فرهنگیان و علاقه‌مندان به هنر و ادبیات حضور داشتند.

مسئولین برگزاری، چنین مراسمی را فرصت خوبی برای آشنایی هر چه بیشتر و ملت‌های منطقه با فرهنگ و ادبیات کشورمان دانستند.

 شاعران نیز سروده های افغانستان را زبان رویداد و تجربه‌‌های زندگی هنرمندان کشورمان می دانند و تازگی و تحول را از ویژگی‌های این شعر برشمردند.

رودهای شرقی، با خواندن اشعار اهل ادب کشورمان در حضور مهمانان خارجی پایان یافت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *