دیدار و گفتگوی سرپرست وزارت خارجه با شماری از شخصیت‌های سیاسی در کشور

نشست امیرخان متقی با شماری از مقام‌های حکومت پیشین و شخصیت‌های سیاسی که در روزهای اخیر به کشور برگشته‌اند.

سرپرست وزارت خارجه در این نشست می‌گوید، دیگر دست خارجی‌ها از مداخله در امور افغانستان کوتاه شده و تصامیم ملی بدون فرمایش خارجی‌ها گرفته می‌شود.

متقی گفت، وقت آن رسیده که تمامی افغان‌ها دست به دست هم داده و برای ساختن نظام و آبادی کشور تلاش کنند. او از تمامی کسانی که افغانستان را ترک کرده‌اند خواست تا دوباره به کشور برگردند و امنیت آنان تامین می‌شود.

از سویی دیگر، سرپرست وزارت خارجه تاکید می‌ورزد، که امنیت در کشور تامین است و از چند ماه به این‌سو وضعیت بهبود پیدا کرده است.

با اینحال، از زمان ایجاد کمیسیون تماس با شخصیت‌های سیاسی تاکنون شماری از مقام‌های حکومت پیشین و برخی از شخصیت‌های سیاسی به کشور بازگشته‌اند و تلاش این کمیسیون برای برگشت سایرین جریان دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *