بلخ – کمک بنیاد خیریه حضرت آیت‌الله‌العظمی فیاض “دام ظله” برای ۲۰۰ خانواده نیازمند

بنیاد خیریه حضرت آیت‌الله‌العظمی فیاض (دام ظله) در شمال کشور برای ۲۰۰ خانواده نیازمند در شهر مزارشریف موادغذایی کمک کرد.

این کمک‌‎ها که شامل آرد، برنج و روغن می‌باشد، توسط بنیاد خیریه حضرت آیت‌الله‌العظمی فیاض (دام‌ظله) برای خانواده‌های نیازمند توزیع گردید.

مسؤولین این بنیاد خیریه، هدف از این اقدام را، دستگیری از نیازمندان عنوان کردند.

درهمین حال، خانواده‌های که از این کمک‌ها مستفید شده می‌گویند، انتظار دارند که در آینده نیز چنین کمک‌های برای آنان صورت گیرد.

بگفته مسئولان این بنیاد خیریه، قرار است دامنه این کمک‌ها گسترش یابد و توسط نانوایی‌ها برای نیازمندان نان خشک توزیع گردد.

درهمین حال، دریافت کنندگان این کمک‌ها با قدردانی از بنیاد خیریه حضرت آیت‌الله‌العظمی فیاض، خواهان توزیع چنین کمک‌ها درآینده نیز هستند.

با اینحال، این ششمین دور کمک‌های بنیاد خیریه حضرت آیت‌الله العظمی فیاض که در ولایت بلخ  توزیع می گردد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *