غزنی – انتقادها از بی‌توجهی حکومت در بازسازی شاهراه‌ کابل – قندهار

شماری از باشندگان ولایت غزنی و رانندگان مسیر شاهراه کابل – قندهار از خرابی این شاهراه و بی‌توجهی حکومت نسبت به آن شکایت دارند.

مسیری که روزانه هزاران موتر باربری و مسافربری از آن عبور و مرور می‌کنند.

به گفتۀ رانندگان، بیشتر از ۷۰ درصد این شاهراه تخریب شده که اگر توجه نشود، منجر به از بین رفتن این مسیر خواهد شد. 

مسئولین وزارت فوائد عامه اما می‌گویند، که آنان درحال رایزنی با برخی از شرکت‌های خصوصی جهت بازسازی این شاهراه هستند و در صورت توافق، فورأ کار ساخت و ساز این مسیر را آغاز خواهند کرد.

از سویی هم، گفته می شود که یکی از عوامل عمدۀ خرابی این شاهراه، عبور و مرور موترهای تناژ بلند است. 

انتقادها از خرابی شاهراه کابل – قندهار درحالیست که باشندگان برخی ولایات دیگر کشور نیز از خرابی جاده‌ها شکایت دارند. بگفته آنان عبور و مرور موترهای تناژ بلند سبب خرابی جاده‌ها می شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *