نماینده دفتر سیاسی طالبان در قطر از سمتش کنار رفت

ملا طیب آغا، رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر از سِمَتش استعفا داد. یک عضو کمیسیون سیاسی طالبان در قطر به وال‌ستریت ژورنال گفته که طیب آغا روز گذشته از موقفش کنار رفته است. این در حالی‌ست که گروه محاذ فدایی، یکی از شاخه‌های طالبان نزدیک به یک هفته‌پیش خبر استعفای ملا طیب آغا را اعلام کرده بود. خبر مرگ ملا عمر نیز برای نخستین‌بار توسط همین گروه به نشر رسید.

قاری حمزه، سخن‌گوی گروه محاذ فدایی گفت که طیب اغا در اثر فشار شورای مرکزی طالبان استعفا داده است.

اگرچه دلیل استعفای رییس دفتر سیاسی طالبان در قطر مشخص نیست اما احتمال دارد این موضوع نیز ریشه در بروز اختلافات در سطح رهبری طالبان داشته باشد

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *