جهان در گرو توسعه پایدارِ و مبارزه با فقر

رهبران جهان بعد از سه روز مذاکره در نشست اهداف توسعه پایدار عصر یکشنبه در اعلامیه‌ای نهایی تاکید کردند: ریشه کنی فقر مهمترین چالش و پیش نیاز ضروری توسعه پایدار است.

در این اعلامیه که بعد از سخنرانی‌ بیش از یک صد و پنجاه رئیس جمهور، نخست وزیر و رؤسای دولت‌های جهان در مقر سازمان ملل در نیویورک منتشر شد، بر ضرورت به سرانجام رساندن اهداف توسعه پایدار در سه زمینه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی‌ تاکید کرده است.

علاوه بر ریشه کنى فقر، گرسنگی و بیماری، جهانی‌ عاری از خشونت و ترس، دسترسی‌ مساوی و آسان به آموزش، بهداشت و امنیت اجتماعی به عنوان چشم‌انداز‌های مهم این اعلامیه مطرح شده‌اند.

تاکید مجدد بر احترام جهانی‌ به حقوق بشر، قوانین، عدالت، برابری و مبارزه با تبعیض و همچنین توسعه اقتصادی پایدار و فرصت کار برای همه از دیگر چشم‌انداز‌های این اعلامیه است.

این اعلامیه مى افزاید: دستورکار برنامه اهداف توسعه پایدار متعهد و بر اساس اعلامیه و برنامه‌های بین‌المللی مانند اعلامیه ریو درباره‌ محیط زیست و توسعه، کنفرانس جهانی‌ توسعه پایدار، اجلاس جهانی‌ توسعه اجتماعی، برنامه عملی‌ کنفرانس بین‌المللی درباره‌ توسعه پایدار، برنامه عملی‌ پکن و کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ توسعه پایدار است

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *