نماز عید فطر در مسجدالاقصی باوجود محدودیت ها

با وجود محاصره و اعمال محدودیتهای شدید از سوی رژیم اسرائیل دهها هزار نفر از مردم فلسطین صبح چهارشنبه نماز عید سعید فطر را در مسجدالاقصی به جا آوردند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *