نظارت تیم فنی طالبان در کابل از روند آزادی زندانیان‌شان

تیم فنی طالبان در کابل در حال نظارت از چگونگی روند آزادی زندانیان شان هستند.

عزیزالله فضلی، مشاور ارشد وزارت دولت در امور صلح به رسانه‌ها گفته، نمایندگان طالبان با تیم دولت که شامل نماینده‌های زندان‌ها، دادستانی کل و شورای امنیت ملی‌اند، در مورد چگونگی آزادی زندانیان درحال صحبت هستند. به گفته وی، اعضای این هیئت همچنین از چگونگی روند رهایی زندانیان‌شان نظارت می‌کنند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *