افزایش مجدد تنش‌های مرزی میان هند و پاکستان

پس از افزایش مجدد تنش‌های مرزی میان هند و پاکستان، رسانه‌های هندی گزارش داده، دهلی‌نو دستوراتی برای حمله هوایی به پاکستان صادر کرده است. وزارت خارجه پاکستان در واکنش اعلام کرد، دهلی نو نباید اتفاقات سال گذشته را از یاد ببرد که چگونه هواپیماهای آنها پس از تجاوز به خاک پاکستان ساقط شده و خلبان شان نیز اسیر شد.

شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نیز در پاسخ به ادعای هند گفت، اگر هند اشتباهی انجام داده و به خاک ما تجاوز کند به خوبی از خود دفاع خواهیم کرد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *