لبنان – افزایش قربانیان انفجار بیروت به ۱۷۷ نفر

مقامات صحی لبنان می‌گویند؛ شمار قربانیان انفجار بیروت به ۱۷۷ نفر افزایش یافته است. وزیر بهداشت این کشور همچنین گفته، تاکنون دستکم ۳۰ نفر مفقود هستند که با احتساب مفقودی‌ها، رقم تلفات ممکن تا ۲۰۰ نفر افزایش یابد.

همزمان برخی از منابع صحی دراین کشور گفته، ۴ مرکز صحی بر اثر انفجار بیروت از دست رفته و این انفجار خسارت های انسانی زیادی را به بخش سلامت لبنان وارد کرده است.

این درحالی است، که آخرین آمارها نشان می‌دهد؛ انفجار هفته گذشته بیروت حدود ۱۵ میلیارد دالر به لبنان خسارت وارد کرده.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *