شیخ صبری؛ جنگ در افغانستان به استناد آیات قرآنی نامشروع است

به نقل از خبرنامه امروز وزارت خارجه، «دکتور شیخ عکرمه صبری» رئیس علمای دینی فلسطین و امام مسجد «قدس الشریف»، در یک نوار صوتی ادامه جنگ در افغانستان را به استناد آیات قرآنی نامشروع دانست.

در خبرنامه آمده است که امام مسجد قدس شریف و رئیس علمای دینی فلسطین؛ جنگ در افغانستان را تحریم نموده و با استناد به آیه ۹۳ سوره «نساء» این جنگ را نامشروع خوانده است.

وزارت خارجه می گوید که در این فایل صوتی که در اختیار سفارت افغانستان در اردن قرار گرفته است، «شیخ صبری» قتل مسلمانان در افغانستان را جایز نداسته و گفته است؛ گروه‌هایی که دست به کشتار مردم می‌زنند باید اختلافات‌شان را از راه گفتگو و در میز مذاکره حل و فصل نمایند، نه با کشتار.»

با این حال، وزارت خارجه، از طرح دیدگاه صلح‌ خواهانهٔ دکتور الشیخ صبری قدردانی کرده و آن را گام مهمی در راستای حمایت از دیدگاه صلح‌ خواهانهٔ مردم و دولت  افغانستان  در راستای کاهش خشونت ‌ها و جلوگیری از ادامه قتل و کشتار مردم دانسته است.

این در حالی است که خشونت‌ها در کشور همزمان با آغاز گفتگوهای صلح در قطر، افزایش یافته و هم اکنون بخش‌هایی از کشور شاهد درگیری و ناامنی است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *