حملات راکتی امروز صبح بر شهر کابل

بر اساس اطلاعات وزارت امور داخله، ساعت ۶:۳۰ صبح امروز شنبه (۲۲ قوس)، چهار موشک از ساحه “لب جر” خیرخانه از یک موتر سراچه بر مناطقی از شهر کابل پرتاب شد.

۲ موشک بر بخش‌های پیرامون میدان هوایی و ۲ موشک دیگر در منطقه خواجه رواش برخورد کردند.

دستکم یک نفر کشته و یک نفر زخمی شدند.

هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *