پنجمین سال توافق اقلیمی پاریس در میان بیم و امیدها

در پنجمین سال توافق اقلیمی پاریس؛ دبیرکل سازمان ملل از کشورهای جهان خواست وضعیت اضطراری اقلیمی اعلام کنند. آنتونیو گوترش تاکید کرد، وضعیت به صورت فزاینده بدتر شده. چین دومین اقتصاد برتر دنیا وعده داد که به تعهدات خود در قبال کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای عمل خواهد کرد. همزمان، اعضای اتحادیه اروپا هم توافق کردند، تولید گازهای گلخانه ‌ای خود را تا سال ۲۰۳۰ حدود ۵۵درصد نسبت به سال ۱۹۹۰ میلادی کاهش دهند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *