پیامدهای حمله به کنگره – تلاش مضاعف برای برکناری دونالد ترامپ

در ادامه تلاش ها برای برکناری دونالد ترامپ؛ فشارها به مایک پنس معاون او؛ برای عزل رئیس جمهوری امریکا افزایش یافته است. رئیس مجلس نمایندگان امریکا به معاون دونالد ترامپ، ۲۴ ساعت وقت داده تا با اجرای متمم ۲۵ قانون اساسی، رئیس جمهوری کنونی را عزل کند در غیر آن کنگره روند استیضاح دونالد ترامپ را آغاز خواهد کرد. همزمان شمار زیادی از حزب جمهوری خوا‌هان موافقت شان را با برکناری ترامپ ابراز کرده اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *