کابل – نشست مشورتی کمیسیون‌های انتخابات و احزاب سیاسی در مورد تعدیل قانون انتخابات

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید پیش نویس تعدیل قانون انتخابات را آماده کرده و منتظر دیدگاه احزاب سیاسی و نهادهای دخیل در انتخابات است. مولانا عبدالله گفت باید در تعدیل قانون انتخابات تجربیات سال های گذشته نیز گنجانیده شود. کمیسیون شکایات انتخاباتی هم گفت بسیاری از مفاهیم و اصطلاحات در قانون انتخابات مبهم و پیچیده است و نیاز به تعدیل دارد. با این حال برخی از احزاب سیاسی هم ابراز امیدواری می کنند که تعدیلات در قانون انتخابات منجر به اصلاحات انتخاباتی شود تا اعتماد از دست رفته مردم نسبت به انتخابات دوباره اعاده شود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *