سفر زلمی‌ خلیل‌زاد به کابل همزمان با ادامه کار کاخ سفید برای بازنگری توافقنامه دوحه

زلمی خلیل‌زاد، فرستاده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان پس از ورود به کابل با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه دیدار کرد. در این دیدار دو طرف در مورد روند صلح، بازنگری توافقنامه دوحه و پیشرفت در مذاکرات صلح بحث و رایزنی کردند. درهمین حال رئیس جمهورغنی می‌گوید، برای صلح نقشه راه وجود دارد اما جمهوریت هرگز قابل معامله نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *