سیدعمار حکیم، انفجار تروریستی مسجد قندوز را محکوم کرد

“سیدعمار حکیم” رهبر جریان حکمت ملی عراق در پیامی فاجعه تروریستی در مسجد جامع قندوز را محکوم کرد و گفت: خبر جنایت خونبار گروه‌های تروریستی کوردل علیه پیروان مکتب اهل بیت (ع) با حمله به مسجد آنان در افغانستان که شمار فراوانی شهید و زخمی در پی نهاد، بسیار دردناک بود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *