تعهد اعضای گروه ۲۰ برای کمک به افغانستان و جلوگیری از بحران بشری در این کشور

اعضای گروه ۲۰ تعهد کردند که به کمک‌های بشردوستانه‌شان به افغانستان ادامه می‌دهند و برای جلوگیری از بروز یک فاجعه اقتصادی در افغانستان تلاش کنند. رئیس کمیسیون اروپا هم در این نشست، کمک یک میلیارد یورویی را به افغانستان اعلام کرد. با این حال اعضای گروه ۲۰ گفته‌اند، به افغانستان کمک می‌کنند‌، اما این کمک‌ها به معنای به‌رسمیت شناختن حکومت فعلی افغانستان نیست.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *