کمک سازمان غذایی جهان برای ۵ میلیون نفر در ولایات شمالی افغانستان

سازمان غذایی جهان می‌گوید که تا پنج ماه آینده برای پنج میلیون نفر در ولایات شمال افغانستان خوراک و پول نقد کمک می‌کند.

مسوولان این سازمان تاکید می‌ورزند که ۶۰ درصد از باشندگان ولایات شمال ‌کشور نادار هستند و این رقم تا دو ماه دیگر به ۷۰ درصد خواهد رسید.

این نهاد کمک‌رسان می‌گوید که با سرد شدن هوا، گرسنگی و ناداری افزایش خواهد یافت و شمار بیشتری از شهروندان افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیازمند پیدا می‌کنند.

نجیب ‌الله رحمانی، مسئول سازمان غذایی جهان در شمال افغانستان، گفت: «حدود ۶۰ فیصد مردم سمت شمال در حال حاضر در حالت گرسنگی به سر می‌برند و این رقم تا دو ماه آینده به ۷۰ فیصد افزایش خواهد یافت.»

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *