خواست کارمندان دولتی از حکومت برای پرداخت هرچه سریع معاشات‌شان

شماری از کارمندان دولتی می‌گویند، ۳ تا ۵ ماه است که معاشات شان را دریافت نکرده‌اند و پرداخت نشدن معاشات‌شان مشکلات جدی را در زندگی روزمره‌شان خلق کرده است.

از سویی هم دوصد هزار آموزگار در نامه‌ای از حکومت و نهادهای بین‌المللی خواسته در شرایط دشوار کنونی و برای جلوگیری از فاجعه بشری معاش آنها را پرداخت کنند.

هم‌زمان رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از متلاشی شدن اقتصاد افغانستان و بروز بحران بشری هشدار داد. دیروز اما وزارت مالیه اعلام کرد، معاش سه ماهه کارمندان دولتی را یکجا پرداخت می کند.

دستکم در سه ماه گذشته این خبر خوش است حداقل برای کارمندان دولتی!

کارمندانی که سه ماه و برخی هم ۴ تا ۵ ماه معاش دریافت نکرده‌اند. آنهایی که گوش به زنگ بودند، صبح خود را پشت دروازه بانک‌ها رساندند.

برخی از کارمندان دولتی می گویند به دلیل پرداخت نشدن معاشات شان در زندگی با چالش های جدی مواجه اند.

با این حال، وضعیت بد اقتصادی، فقر وبی کاری در کشور زندگی را دشوار کرده. چنانکه هارون نیرومند یکی از کارمندان تخنیکی تلویزیون مشرانو جرگه حدود دو هفته پیش به دلیل فقر و مشکلات اقتصادی خودکشی کرد.

هم زمان، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ از وضعیت بد اقتصادی در افغانستان و بروز بحران بشری در این کشور هشدار داده است.

 پیترماریر گفته، اقتصاد افغانستان درحال ازهم پاشیدن است و برای جلوگیری از آن، باید پول نقد از سوی نهادهای کمک‌رسان و بدون دخالت حکومت، وارد افغانستان شود.

از سویی هم، حدود دوصد هزار آموزگار در نامه‌ای از حکومت و نهادهای بین‌المللی خواسته‌اند، در شرایط دشوار کنونی معاش آنها را پرداخت کنند.

در این نامه هم چنان آمده است، حکومت باید برای جلوگیری از سقوط نظام آموزشی، گام‌های مطمئن و جدی بردارند.

 وزارت معارف اما می گوید، معاش ماه اسد آموزگاران را پرداخته و در تلاش پرداخت معاشات ماه‌های دیگر است. هرچند آلمان و یونسف برای پرداخت معاش آموزگاران اعلام آمادگی کردند.

براساس آمارها بیش از ۴۲۰ هزار کارمند در ادارات ملکی کشور کار می کنند. وزارت مالیه می گوید، برای پرداخت معاش آنها نیاز به ۲۰ تا ۲۵ میلیارد افغانی است که از عواید داخلی جمع آوری شده است.

به گفته مسوولان، کارهای تخنیکی برای پرداخت معاش کارمندان دولتی آغاز شده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *