برجام – توقف موقتی مذاکرات هسته‌ای در وین

نمایندگان ایران و قدرت‌های جهان، ۵ روز در وین بر سر احیای برجام مذاکره کردند. این مذاکرات اما پیش از هرگونه توافقات ابتدایی برای مدت ده روز متوقف شد.

علی باقری کنی، مذاکره کننده ارشد ایران می‌گوید، دو سند را که ایران به جانب مقابل پیشکش کردند طرف ها تمایل داشتند که دراین مورد با پایتخت های شان مشوره کنند.

باقری گفت، دراین سند رفع تحریم‌ها و بحث در مورد تعهدات ایران در برجام گنجانیده شده بود. مذاکره کنندگان سه کشور اروپایی اما از موضع ایران در مذاکرات اخیر ابراز نگرانی کرده است.

درهمین حال انتونی بلینکن، وزیر خارجه امریکا می‌گوید، ایران برای بازگشت به تعهداتش در برجام جدی به نظر نمی رسد.

مذاکره کننده ارشد ایران می‌گوید؛ در هفتمین دور مذاکرات پیش نویس توافق را که به جانب مقابل ارایه کرده است مبتنی بر مبنای حقوقی مشترک بود.

او در مودر توقف مذاکرات گفت، دو سند را که رفع تحریم‌ها و بحث بر سر مسئله هسته‌ای ایران در آن گنجانیده شده بود به نمایندگان کشورها در وین سپرده شد به همین دلیل نیاز بود که طرف های مقابل با پایتخت های شان مشوره کنند.

نمایندگان سه کشور اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان در پایان این نشست پنج روزه با نشر اعلامیه‌ای از موضع ایران در این دور از مذاکرات ابراز نگرانی ونا امیدی کردند.

هرچند ایالات متحده امریکا دراین مذاکرات بگونه مستقیم حضور نداشتند اما انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا می گوید ایران تلاش دارد که همزمان با اغاز مذاکرات برجام فعالیت هسته‌‌ای اش را نیز ادامه دهد که این اجازه به ایران داده نخواهد شد.

با این حال قرار است  مذاکرات در هفته آینده میان ایران و کشورهای چهار جمع یک در وین ازسرگرفته شود.

 نمایندگان چین و ورسیه تاکنون از رفع تحریم های ایران ازسوی امریکا حمایت کرده اما درمورد  این دور مذاکرات ابراز نظر نکرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *