اشرف‌غنی؛ فاسدترین شخصیت سال ۲۰۲۱

براساس گزارش‌دهی فساد و جرم‌های سازمان یافته (OCCRP) اشرف‌غنی رئیس‌جمهور پیشین افغانستان فاسدترین شخصیت سال ۲۰۲۱ معرفی شد.

درو سولیوان، یکی از بنیانگذاران و از اعضای هیات داوران این پروژه گفته است که اشرف‌غنی، فساد و ناشایستگی فاحشی از خود به نمایش گذاشت، او مردمش را ترک کرد و آنان را در چنگ فلاکت و مرگ رها نمود و خودش به امارات متحده عربی فرار کرد. با این حال، اشرف‌غنی تاکنون درباره این گزارش واکنشی نداشته است.

اشرف‌غنی به تاریخ ۱۵ ماه اگست از افغانستان فرار کرد، براساس برخی گزارشها او هنگام خروج از افغانستان “۱۶۹ میلیون دالر” را با خودش برد، اما وی ضمن دفاع از کارکرد شفاف مالی خود، این اتهامات را رد کرده است.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *