اوچا: برای بیش از ۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۲۲ در افغانستان کمک فراهم می‌شود

اوچا یا اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل می‌گوید، کمک‌هایش برای نیازمندان در افغانستان، با توجه به آسیب دیدن مردم صورت می‌گیرد، نه اینکه قوم، نژاد، جنسیت، عقاید مذهبی و یا دیدگاه‌های سیاسی آنها مطرح باشد.

رئیس این اداره گفته که هدف اداره‌های کمک رسانی در سال ۲۰۲۲ این است که بیش از ۲۲ میلیون تن در افغانستان تحت پوشش برنامه‌های مدد رسانی قرار گیرند.

هم‌زمان با این؛ شیلی تکرال، سخنگوی برنامه جهانی غذا گفته که در افغانستان حدود ۲۳ میلیون تن با گرسنگی روبه‌رو اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *