بامیان – شناسایی معلولین واقعی توسط ریاست شهدا و معلولین

ریاست شهدا و معلولین ولایت بامیان به‌منظور شناسایی معلولین واقعی، روند تثبیت معلولان را آغاز کرد.

طبق این روند قرار است اشخاص که در زمان حکومت‌های گذشته مدرک معلولیت دریافت کرده و واجد شرایط نبوده‌اند از پروسه حذف شود. ریاست شهدا و معلولین بامیان نیز می‌گوید: هدف از راه‌اندازی این پروسه، تامین شفافیت در روند توزیع امتیازاتی است  که از سوی حکومت برای وارثین شهدا و اشخاص دارای معلولیت در نظر گرفته می‌شود. افراد دارای معلولیت نیز با استقبال از راه‌اندازی این پروسه می‌گویند: این امر سبب می‌شود که از حیف‌ومیل شدن امتیازات معلولین جلوگیری شود. با این وجود شماری دیگر خواهان اجرای امتیازات شان از سوی حکومت فعلی بوده می‌افزایند؛ باید امتیازات‌شان بر اساس درجه معلولیتی که دارند اجراء گردد. درحال حاضر نزدیک به ۱۳ هزار تن در بامیان ثبت دفتر ریاست شهدا و معلولین این ولایت می‌‍باشند که اکثر آنان کسانی‌اند که در جنگ‌ها معلول شده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *