جلسه فوق‌العاده شورای علمای شیعه دایر شد

در پی مطالبات ملی و بین‌المللی، امارت اسلامی افغانستان تصمیم گرفته مجلس بزرگ علما و متنفذین کشور را از مجاهدین امارت اسلامی و کسانی که طی ۲۰ سال گذشته مجاهدین را حمایت کردند برگزار شود. در این جلسه که مطابق اعلان حکومت حدود سه هزار نفر شرکت خواهند نمود از هر ولسوالی و نواحی مراکز ولایات دو نفر عالم دینی و یک نفر متنفذ مردمی انتخاب شده‌اند.

اعضای شورای علما، تحلیل و ارزیابی‌شان را از این اقدام حکومت بیان داشته، تاکید نمودند شرکت کنندگان باید تلاش نمایند که فیصله‌های جرگه به‌گونه‌ای تنظیم شود که به حل مشکلات کشور کمک نماید.

شورا اظهار امیدواری نمود که جرگه بتواند ختم جنگها، پایان یافتن ناامنی‌ها، حل مشکلات بیکاری و بی روزگاری مردم را به ارمغان آورده زمینه‌های مشروعیت ملی و بین المللی امارت اسلامی و رفاه و آسایش شهروندان کشور را فراهم آورد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *