افزایش پول‌های کهنه در بازار؛ اتحادیه صرافی هرات مسدود شد

در هفته‌ها و ماه‌های پسین بانکنوت‌های مندرس در بازار افزایش یافته؛ استفاده از بانکنوت‌های فرسوده در برخی موارد برای شهروندان جنجال ساز هم شده.

در هرات اما این مشکل بیشتر از هر جای دیگر قد بلند کرده، تا جایی که دروازه صرافی‌ها را در این ولایت بست.

اتحادیه صرافان می‌گویند، بانک‌ها پول‌های مندرس را از مردم و صرافان نمی‌گیرند و تا حل نشدن این مشکل اعتصاب کاری آنها ادامه خواهد داشت. حکومت اما گفته، تلاش‌ها برای جایگزین بانکنوت‌های جدید بجای بانکنوت‌های کهنه ادامه دارد.

در کنار این، مشکلات بانکی نیز نزدیک یکسال است که گریبانگیر مردم و تجاران است. شهروندان در برداشت و بازرگان در انتقال پول به بیرون از کشور با مشکلات جدی مواجه هستند.

با اینحال بانک مرکزی می‌گوید، تلاش‌ها برای برداشتن محدودیت‌های بانکی جریان دارد و پیشرفت‌های در این مورد بدست آمده.

مشکلات بانکی و بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور راه را برای قاچاق دالر به کشورهای همسایه به ویژه پاکستان نیز باز کرده است. باورها این است که ادامه قاچاق دالر می‌تواند به کاهش ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی بی‌انجامد. حکومت اما گفته، به هیچ وجه اجازه قاچاق دالر به بیرون از کشور را نمی‌دهد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *