کابل – خواست‌ شهروندان بر تامین آتش‌بس در کشور و آغاز فوری مذاکرات بین‌الافغانی

شماری از فعالین مدنی و حقوق بشری، معلولان، خانواده‌های قربانیان جنگ و جوانان با برگزاری برنامه‌ای بر قطع جنگ و آتش‌بس فوری در کشور تاکید کردند. آنان از دولت و طالبان می‌خواهند تا هرچه عاجل دست از جنگ برداشته و مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کنند. شرکت کنندگان این برنامه همچنین با اشاره به موضوع رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان گفتند، با آنکه تصمیم در مورد رهایی آنها گرفته شده اما تاکنون طرف‌ها برای آغاز مذاکرات بین‌الافغانی آماده نشده‌اند.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *