#آزادی_برای_شیرزاد_تصویربردار_تلویزیون_تمدن_از_بند_دولت

روز خبرنگار را به همکار عزیزمان جلال‌الدین شیرزاد، تصویربردار تلویزیون تمدن که در بند دولت به سر می‌برد، تبریک می‌گوییم.

به امید آنکه صدای #آزادی_برای_شیرزاد_تصویربردار_تلویزیون_تمدن_از_بند_دولت به گوش اراکین محترم دولتی مان برسد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *